Solidarity Forever

 

Finn Erik Thoresen, President for Norsk Folkehjælp

 

 

Nicola Konstantinou, Head of Secretariat for UNI Europe Graphic & Packaging