Solidarity Forever
Bjarne nielsen

 

Finn Erik Thoresen, styre-leder for Norsk Folkehjælp

 

 

Nicola Konstantinou, Head of Secretariat for UNI Europe Graphic & Packaging

www.solidaritysongs.com